Wil jij een buitenles geven aan de leerlingen in jouw klas? Ik geef jou ideeën en tips voor de leukste buitenles!

Als leraar op de basisschool ben je continu op zoek naar manieren om kinderen op een leuke en effectieve manier te laten leren. Een van de beste manieren om dit te doen is door buitenlessen te organiseren. Door kinderen in contact te brengen met de natuur en hun omgeving, kunnen ze op een speelse manier leren en zich op verschillende gebieden ontwikkelen. In deze blog geef ik je een praktische gids voor het organiseren van buitenlessen op de basisschool.

buitenles ideeën

Ideeën voor een buitenles

We beginnen met verschillende lesideeën die je zou kunnen gebruiken ter inspiratie van een buitenles. Hieronder vind je verschillende lesideeën die je kunt toepassen. Hierna vind je een uitgebreid stappenplan, hierin wordt beschreven hoe je de buitenles kunt uitvoeren.

 1. Natuurwandeling: Neem de kinderen mee op een wandeling in de natuur en laat ze verschillende planten en dieren observeren en ontdekken. Geef hen opdrachten om dingen te zoeken, metingen te doen en notities te maken over wat ze zien.
 2. Milieulessen: Organiseer lessen over milieubewustzijn en duurzaamheid in de buitenlucht. Laat kinderen bijvoorbeeld het belang van recycling en afvalbeheer leren, of laat hen zien hoe ze zelf groenten en fruit kunnen verbouwen.
 3. Wetenschappelijke experimenten: Laat kinderen verschillende wetenschappelijke experimenten uitvoeren in de buitenlucht. Laat ze bijvoorbeeld leren over zwaartekracht, beweging en geluid door middel van praktische experimenten.
 4. Sport- en bewegingslessen: Organiseer sport- en bewegingslessen in de buitenlucht. Laat kinderen bijvoorbeeld leren over teamwork en samenwerking door middel van een spel of sportieve activiteit.
 5. Creatieve lessen: Laat kinderen buiten tekenen, schilderen of schrijven. Laat hen de natuur en hun omgeving als inspiratiebron gebruiken om hun creativiteit te stimuleren.
 6. Cultuurlessen: Organiseer lessen over de geschiedenis en cultuur van de omgeving. Laat kinderen bijvoorbeeld oude gebouwen en monumenten bezoeken en leren over hun geschiedenis en betekenis.
 7. Muziek- en zanglessen: Laat kinderen muziek maken en zingen in de buitenlucht. Laat hen bijvoorbeeld liederen leren die te maken hebben met de natuur en het milieu.
 8. Sociale lessen: Organiseer lessen over sociale vaardigheden en emoties in de buitenlucht. Laat kinderen bijvoorbeeld leren over empathie, samenwerking en communicatie door middel van teambuilding-activiteiten.

Stappenplan buitenles

Hieronder vind je het stappenplan voor het geven en maken van een buitenles.

 1. De eerste stap bij het organiseren van buitenlessen is het kiezen van een geschikte locatie. Denk hierbij aan een park, een bos, een natuurgebied of gewoon het schoolplein. Zorg ervoor dat de locatie veilig is en dat er voldoende ruimte is om te bewegen.
 2. Maak vervolgens een lesplan voor de buitenles. Dit kan variëren van een eenvoudige wandeling in de natuur tot een meer gestructureerde les over planten, dieren of het milieu. Zorg ervoor dat het lesplan aansluit bij de leerdoelen en het niveau van de leerlingen.
 3. Verzamel de benodigde materialen voor de les. Dit kunnen bijvoorbeeld loepjes, meetlinten, emmers of andere hulpmiddelen zijn. Zorg ervoor dat de materialen geschikt zijn voor de locatie en het onderwerp van de les.
 4. Betrek de kinderen bij de voorbereiding van de buitenles. Bespreek met hen wat ze kunnen verwachten en wat ze zullen leren. Laat hen ook meedenken over de activiteiten en opdrachten die ze kunnen uitvoeren tijdens de les.
 5. Maak gebruik van de omgeving tijdens de les. Laat de kinderen bijvoorbeeld planten en dieren observeren, meten en onderzoeken. Door de kinderen op een actieve manier te betrekken bij de les, zullen ze meer leren en zich beter ontwikkelen.
 6. Na afloop van de buitenles is het belangrijk om te reflecteren en te evalueren. Bespreek met de kinderen wat ze hebben geleerd en hoe ze de les hebben ervaren. Gebruik deze feedback om de volgende buitenles nog beter te maken.
buitenles ideeën

Tot slot

Buitenlessen geven op de basisschool is een geweldige manier om kinderen te inspireren, te motiveren en te betrekken bij het leren. Door de natuur en de omgeving te gebruiken als lesmateriaal, kun je kinderen de mogelijkheid bieden om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, nieuwe dingen te ontdekken en hun creativiteit te stimuleren.

Het geven van buitenlessen vereist wel enige planning en voorbereiding, maar met de juiste ideeën en hulpmiddelen kan het een fantastische ervaring zijn voor jou en je leerlingen. Of je nu lesgeeft over wetenschap, geschiedenis, cultuur, sociale vaardigheden, sport of creativiteit, er zijn talloze manieren om deze onderwerpen te verkennen in de buitenlucht.

We hopen dat deze blogpost je heeft geïnspireerd om buitenlessen te geven op de basisschool en dat je de ideeën en tips kunt gebruiken om je eigen buitenles te ontwikkelen. Vergeet niet om de veiligheid van je leerlingen voorop te stellen en om te genieten van het geven van lessen in de buitenlucht!

buitenles ideeën

Wil je meer blogs lezen over de natuur in de klas? Laatst schreef ik een blog over Leesbevordering in de klas: tips en tricks en Toelatingstoets natuur en techniek op de pabo.

Meer lezen over de PABO