Wil jij leesbevordering in de klas meer laten terugkomen tijdens het onderwijs? Ik geef jou tips en tricks om te zorgen voor een goede leeromgeving!

Leesbevordering” is een term die gebruikt wordt om te verwijzen naar het proces waarbij kinderen gestimuleerd worden om te lezen en hun leesvaardigheden te verbeteren. Dit kan gebeuren door middel van verschillende methoden en activiteiten die gericht zijn op het motiveren van kinderen om te lezen, het ontwikkelen van hun leesvaardigheden en het vergroten van hun begrip van gelezen teksten. Het is belangrijk om kinderen op jonge leeftijd te leren lezen, omdat dit vaardigheid hen kan helpen bij het leren op school en in het algemeen in het leven.

leesbevordering in de klas

Tips voor leesbevordering in de klas

Er zijn verschillende manieren om leesbevordering in de klas te stimuleren. Hier zijn enkele tips:

 1. Maak het lezen van boeken en andere teksten onderdeel van de dagelijkse routine in de klas. Zo kunnen leerlingen gewend raken aan het idee om regelmatig te lezen en zullen ze er gemakkelijker mee beginnen.
 2. Stimuleer het lezen door verschillende soorten boeken en teksten aan te bieden die aansluiten bij de interesses en behoeften van de leerlingen. Zo zullen ze gemotiveerder zijn om te lezen.
  • Pre-leesboeken: boeken met grote letters en duidelijke afbeeldingen die geschikt zijn voor jonge kinderen die net leren lezen.
  • Beginnende leesboeken: boeken met korte zinnen en duidelijke afbeeldingen die geschikt zijn voor kinderen die net beginnen met lezen.
  • Fictieboeken: boeken met verhalen die zijn verzonnen door de auteur, zoals sprookjes, avonturenverhalen en fantasieverhalen.
  • Non-fictieboeken: boeken met feiten over echte gebeurtenissen, plaatsen en dingen, zoals informatieboeken over dieren, geschiedenis en wetenschap.
  • Poëzieboeken: boeken met gedichten over verschillende onderwerpen, zoals liefde, natuur en avontuur.
  • Kleurboeken: boeken met afbeeldingen die bedoeld zijn om in te kleuren, wat kan helpen om creativiteit en fijne motoriek te stimuleren.
 3. Maak gebruik van leesactiviteiten en discussies in de klas om het lezen te versterken. Zo kunnen leerlingen niet alleen leren van de tekst die ze lezen, maar ook van elkaar.
 4. Geef leerlingen de mogelijkheid om zelf te kiezen wat ze willen lezen. Zo kunnen ze lezen wat ze leuk vinden en zullen ze gemotiveerder zijn om te blijven lezen.
 5. Maak gebruik van technologie om het lezen te bevorderen. Bijvoorbeeld door het aanbieden van e-books of het gebruik van leesapps. Dit kan leerlingen helpen om gemakkelijker en sneller te lezen.
 6. Maak gebruik van verschillende leesstrategieën, zoals vooraf bepalen van het doel van het lezen, het maken van aantekeningen tijdens het lezen en het stellen van vragen na het lezen.
  • Voorspellend lezen: Dit is een strategie waarbij lezers gebruik maken van hun kennis van de taal en de context om te voorspellen wat er in de tekst zal staan voordat ze het echt lezen.
  • Samenvattend lezen: Dit is een strategie waarbij lezers de belangrijkste ideeën en feiten uit een tekst samenvatten om het begrip te vergroten.
  • Visueel lezen: Dit is een strategie waarbij lezers gebruik maken van beelden en diagrammen om de tekst te begrijpen en te onthouden.
  • Kritisch lezen: Dit is een strategie waarbij lezers de tekst met een kritische blik lezen en nadenken over wat ze lezen, inclusief het onderzoeken van de bronnen en het beoordelen van de betrouwbaarheid van de informatie.
  • Bevraging: Dit is een strategie waarbij lezers vragen stellen over wat ze lezen om het begrip te vergroten en om te bepalen of ze de tekst goed hebben begrepen.
 7. Maak lezen tot een regelmatig onderdeel van de lessen, zodat leerlingen er meer vertrouwd mee raken en er meer plezier in krijgen.
leesbevordering in de klas

Voordelen leesbevordering

Er zijn verschillende voordelen van het bevorderen van het lezen in de klas. Ten eerste kan het lezen van boeken en andere teksten bijdragen aan het vergroten van de woordenschat en het begrijpend lezen van leerlingen. Dit kan op zijn beurt weer leiden tot verbeterde prestaties op school, vooral op gebieden zoals taal- en literatuuronderwijs.

Daarnaast kan het lezen van boeken en andere teksten ook helpen om de concentratie en het doorzettingsvermogen van leerlingen te verbeteren. Door regelmatig te lezen, kunnen leerlingen leren om zich langere tijd op één taak te concentreren, wat weer kan bijdragen aan betere prestaties op school.

Tot slot kan het lezen van boeken en andere teksten ook een positief effect hebben op de emotionele en sociale ontwikkeling van leerlingen. Door te lezen, kunnen leerlingen zich inleven in andere personen en situaties, wat kan bijdragen aan het ontwikkelen van empathie en sociale vaardigheden. Dit kan op zijn beurt weer leiden tot betere sociale interacties en een positievere schoolomgeving.

Wil je meer lezen over het bevorderen van lezen in de klas? Laatst schreef ik een blog over De taalronde: Duidelijke uitleg en een stappenplan en Interactief voorlezen: 5 belangrijke tips.

Meer lezen over de PABO

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *